Vakkennis

Delen is vermenigvuldigen

Vakkennis

Introductie algemeen

Deep Democracy

Voor het organiseren van een verandering in de maatschappij hebben wij in onze ogen de Deep Democracy methode van Lewis nodig. Deze methode zorgt voor inclusieve besluitvorming met inbegrip van de meningen die vaak niet gehoord of geuit kunnen worden. Bovendien houdt deze methode rekening met emotionele en andere niet in ratio te vatten meningen en belangen. Dan zullen we nog conflicten krijgen met elkaar. Via Deep Democracy leren we om in groepen ons tot elkaar te verhouden. Belangrijk in een coöperatieve manier van samenleven is dat we conflicten leren oplossen op een manier die de relatie eert en verbetert. 

DeepDemocracytekening

CoResolve: samen tot oplossingen komen

Methode OM

Wat is Methode OM?

Methode OM is een integrale methode om de opgaven van overheden te verbinden met de wensen van bewoners voor hun eigen leefomgeving. De methode werkt als een gereedschapskist met daarin tools en technieken uit de organisatieantropologie, Deep Democracy en project- en portfoliomanagement. In de methode OM faciliteren we het samenwerken tussen bewoners en gemeente. We helpen de overheid goed in gesprek te komen met bewoners. Anderzijds vinden we het belangrijk dat bewoners zich werkelijk verdiepen in de opgaven van de gemeente. Door de partijen met elkaar te verbinden, groeit het wederzijds vertrouwen.

Voor wie is Methode OM?

Methode OM is voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van een maatschappelijk en/of gebiedsgericht thema. Het is voor iedereen die participatief én integraal een verandering wil realiseren. Bijvoorbeeld de programmamanager, deelopgavenmanager, wijkmanager, opbouwwerker, of een bestuur van een bewonerscommissie of een buurthuis. Maar ook een projectmanager van een waterschap of een directeur van een basisschool heeft baat bij de methode.

Methode OM is bedoeld voor iedereen die coöperatief invloed wil hebben in zijn of haar gebied, vanuit je professie, persoonlijke betrokkenheid of beiden. Onze ambitie heeft voor ogen een stap te zetten richting een maatschappij waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, elkaar en onze leefomgeving. De laatste pijler wordt mogelijk gemaakt door de komst van de omgevingswet. Hierin is gebiedswaarde een belangrijke term. Als bewoner én als organisatie heb je binnenkort invloed op de inrichting van je fysieke leefomgeving. Daarmee krijgen we de mogelijkheid om weer korte ketens te creëren tussen vraag en aanbod. 

Methode OM helpt alle partijen om met een leergierige, blanco blik te kijken naar de omgevingssituatie. Door weer te leren samen te werken, te leren met eventuele conflicten om te gaan (Deep Democracy), te leren data integraal te verbinden, door te leren leiderschap te nemen over je gebied en over jezelf en door de uitwisselen van kennis tussen generaties, is Methode OM een breed inzetbare tool om die cooperatieve invloed vorm te geven. Zo is het niet alleen een theorie die op papier goed lijkt te werken. 

Agenda

Info volgt

Wat we nog meer doen

Leer meer over onze bijdrage aan gebiedsgerichte projecten en wat een traineeship bij ons inhoudt.  

Ook Chaingemaker worden of in gesprek over een project of opdracht? Neem contact op via info@chaingemakers.nl
Scroll naar boven